Als professionele schilder komen we vaak in aanraking met chemische vloeistoffen of oplosmiddelen, zoals White Spirit, thinners, acetone, ammoniak, enz. Veiligheid is hierbij het allerbelangrijkste! Want als u niet op een verantwoorde en veilige manier omgaat met chemische stoffen, dan houdt dit een risico in voor uw gezondheid en/of voor het milieu. Voorkomen is de boodschap! We zetten een paar tips op een rijtje.

Hoe wordt u blootgesteld aan chemische vloeistoffen?

U kan op meerdere manieren blootgesteld worden:
– Door het inademen van vluchtige stoffen.
– Via de huid: als u in direct contact komt met het chemisch product.
– Via de mond: als u uw lunch eet met ongewassen handen of door te roken tijdens het werk.

Mogelijke gezondheidsrisico’s

De gezondheidsrisico’s als u (teveel) met oplosmiddelen in contact komt, zijn er op korte én lange termijn. Op korte termijn kan u irritaties krijgen aan de ogen of op de huid. Als u één van onderstaande signalen gewaarwordt, dan moet u onmiddellijk stoppen en indien nodig een arts raadplegen:
– Hoofdpijn
– Misselijkheid of braken
– Duizeligheid
– Hartkloppingen
– Benauwdheid
– Wazig of dubbel zien

Op lange termijn kan u blijvende allergieën ontwikkelen. In erge gevallen zijn kanker of geboorte-afwijkingen mogelijke risico’s.

Beschermmaatregelen en preventie

Ventilatie
Zorg dat de ruimte tijdens het werken met oplosmiddelhoudende producten goed geventileerd wordt.

Adembescherming
Als u met vloeistoffen werkt die bepaalde grenswaarden overschrijden, is adembescherming een noodzaak. Opties zijn stofmaskers, half- of volgelaatsmaskers, ademluchtsystemen, enz. Opgelet met stofmaskers. Want die houden niet alle schadelijke gassen tegen. Let ook op het filterniveau, dat varieert.

Beschermende kledij
Draag gepaste beschermende kleding en handschoenen. Zorg ervoor uw handschoenen geschikt zijn om te beschermen tegen chemicaliën.

Verkorte blootstellingsduur
Taakroulatie met collega’s zorgt ervoor dat de blootstellingsduur aan chemische stoffen minimaal wordt. Het vermindert dan ook eventuele risico’s.

Bescherming van mond, ogen en huid
Eet, drink en rook niet op de werkplek zelf. Producten die toch op uw huid komen, veegt u best direct af met een schone, droge doek. Was uw handen alleen als het nodig is en gebruik een milde zeep. Droog uw handen na het wassen af met een schone, droge doek. Gebruik een bril of andere oogbescherming voor uw ogen of gezicht indien noodzakelijk.

Gevaarsymbolen op het etiket

Het etiket van het oplosmiddel waarmee u werkt, vertelt u alles over de gradatie en sterkte van het middel. Hier vindt u een handig overzicht van alle courante gevaarsymbolen.

Nuttige links rond wetgeving

VLAREM
Leefmilieu, wetgeving, milieuhinder, hinder, verontreiniging, veiligheidsrisico, vergunning
Link

CLP
Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
Link

REACH
Verordening voor registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
Link

GHS
Etiketplicht
Link

Informatiebladen EU-OSHA
Link

Vragen?

Heeft u vragen over ons uitgebreid assortiment vloeistoffen en oplosmiddelen? Of heeft u verdere vragen over ons aanbod en onze diensten? Contacteer ons en wij helpen u graag verder.